SIRIUS-PCB - проектиране и производство на печатни платки. Китове за сглобяване и готови изделия на CNC-контролери и драйвери, таймери, програматори, регулатори. Гравиране. Фрезоване. Рекламни надписи. Компютри. Мрежи.SIRIUS-PCB- design and manufacture of printed circuit boards.Kits for assembly and finished produkts of CNC-controllers and drivers,timers, programmers,regulators. Engraving.Milling.Advertising inscriptions.Computers.Networks.

платки,печатни платки,cnc,pcb,pcb design,PC board layout,PC board layout,controllers,контролер,китове за сглобяване,китове,гравиране,фрезоване,рекламни надписи,компютри,lan,milling,drilling,eprom,programmer,programatori,eprom,flash,icd2,usb,burner,emulator,programming,reader,writer,eraser,memory,chip,schematic,BIOS,elnec,seeprog,MICD,програматор,памети,процесори,електроника,pic,jdm,eeprom,ponyprog,atmel,eprom,propic2,avr,microchip,mplab,icd2,i2c,flash,pony,serial,electronic,boards,printed circuit boards,controller,kits for assemblykits,engraving,millingadvertising inscriptions,computers,memories,processors,electronics

SIRIUS-PCB - проектиране и производство на печатни платки. Китове за сглобяване и готови изделия на CNC-контролери и драйвери, таймери, програматори, регулатори. Гравиране. Фрезоване. Рекламни надписи. Компютри. Мрежи.SIRIUS-PCB- design and manufacture of printed circuit boards.Kits for assembly and finished produkts of CNC-controllers and drivers,timers, programmers,regulators. Engraving.Milling.Advertising inscriptions.Computers.Networks.

платки,печатни платки,cnc,pcb,pcb design,PC board layout,PC board layout,controllers,контролер,китове за сглобяване,китове,гравиране,фрезоване,рекламни надписи,компютри,lan,milling,drilling,eprom,programmer,programatori,eprom,flash,icd2,usb,burner,emulator,programming,reader,writer,eraser,memory,chip,schematic,BIOS,elnec,seeprog,MICD,програматор,памети,процесори,електроника,pic,jdm,eeprom,ponyprog,atmel,eprom,propic2,avr,microchip,mplab,icd2,i2c,flash,pony,serial,electronic,boards,printed circuit boards,controller,kits for assemblykits,engraving,millingadvertising inscriptions,computers,memories,processors,electronics

SIRIUS-PCB - проектиране и производство на печатни платки. Китове за сглобяване и готови изделия на CNC-контролери и драйвери, таймери, програматори, регулатори. Гравиране. Фрезоване. Рекламни надписи. Компютри. Мрежи.SIRIUS-PCB- design and manufacture of printed circuit boards.Kits for assembly and finished produkts of CNC-controllers and drivers,timers, programmers,regulators. Engraving.Milling.Advertising inscriptions.Computers.Networks.

платки,печатни платки,cnc,pcb,pcb design,PC board layout,PC board layout,controllers,контролер,китове за сглобяване,китове,гравиране,фрезоване,рекламни надписи,компютри,lan,milling,drilling,eprom,programmer,programatori,eprom,flash,icd2,usb,burner,emulator,programming,reader,writer,eraser,memory,chip,schematic,BIOS,elnec,seeprog,MICD,програматор,памети,процесори,електроника,pic,jdm,eeprom,ponyprog,atmel,eprom,propic2,avr,microchip,mplab,icd2,i2c,flash,pony,serial,electronic,boards,printed circuit boards,controller,kits for assemblykits,engraving,millingadvertising inscriptions,computers,memories,processors,electronics

E-mail:       Парола:      
  Изграждане на компютърни мрежи
 

SIRIUS-PCB проектира, изгражда и поддържа компютърни мрежи за фирми и частни лица.

  Свързване и настройка на Вашите компютри и периферни устройства в локална или безжична мрежа;

    Сигурност и защита на Вашите данни от външна намеса;

   Софтуерна и хардуерна поддръжка за Вашата локална  мрежа;

Повикване по спешност за отстраняване на възникнали проблеми.

  
Повече информация за локалните мрежи

  • Локални кабелни мрежи или LAN ( Local Area Network )
 Локалната мрежа е вид малка компютърна мрежа, обслужваща група компютри, свързани един с друг посредством различни конфигурации. Чрез нея може да се осъществява:
 - Достъп до съхранена информация на друг компютър - всеки потребител може да получи достъп до файловете на друг компютър в зависимост от зададените му права (пълен достъп, само за четене и др.).
 - Предоставяне на достъп на други потребители до информацията на конкретен компютър - някои от устройствата, директориите или само отделни файлове могат да бъдат определени за общ достъп към указани потребителски групи в мрежата. Те се наричат поделени.
 - Свързване на приложения, които са инсталирани на различни компютри в мрежата - програма, която работи от един компютър, би могла да използва помощни програми, които са инсталирани на друг компютър.
 - Автоматично обновяване в цялата мрежа на файлове - повечето мрежови софтуери предоставят възможност някои от файловете след обработка да бъдат обновени на всички компютри, където има техни копия.
 
  • Безжични локални мрежи или WLAN ( Wireless Local Area Network )
       Безжичната локална мрежа представлява гъвкава система за обмен на данни, която може да се разглежда като разширение или алтернатива на кабелната локална мрежа. Безжичните мрежи използват радио честота за предаване и приемане на данни по въздуха. Благодарение на това отпада необходимостта от наличие на кабелна връзка между точките, които трябва да обменят някаква информация.
     Широкото приложение на мрежите в бизнеса, разрастването на Интернет и услугите в реално време са силно доказателство за ползата от общи данни и ресурси. Благодарение на безжичните мрежи потребителите могат да имат достъп до общата информация без да е необходимо да търсят място където да се включат, а изграждането и настройката на мрежа става без прокарване на кабели.

 * За повече информация и връзка с нас натисни *

 

 

Закупените от Вас артикули, подготвени и изпратени от SIRIUS PCB Ltd. ще пътуват
към Вас на преференциални цени на доставка с куриерите на Еконт Експрес с начислена 20% отстъпка.

© 2008-2014 SIRIUS-PCB Ltd.

последно обновяване 06-10-2014